Min kundsida

Purifying Air Spray

With 41 essential oils

Puressentiel Purifying Spray är en patenterad formel av 41 100% rena och naturliga eteriska oljor. Bevisad effektivitet: Eliminerar mer än 99,9 % av bakterier och virus.

200 ml

Puressentiel Purifying Air Spray skapar en naturlig, upplyftande och aromatisk atmosfär i ditt hem. Bli av med obehagliga lukter och njut av frisk luft utan syntetiska kemikalier. Dess patenterade formel innehåller en unik blandning av 41 rena och naturliga eteriska oljor.

Den kan användas i bland annat : sovrum, kontor, våtrum, toaletter och bilar och lämnar en fräsch och behaglig doft.
100% vegetabiliskt ursprung

✓ Vetenskapligt bevisad effekt
✓ 0 % drivgas
✓ EOBBD eteriska oljor (eteriska oljor botaniskt och biokemiskt definierade)
✓ Bioalkohol som inte denatureras av ftalater

 

Tips:
Hur använder man Puressentiel Cleansing Air Spray?

Daglig luftanvändning av desinfektionssprayen: 2 sprayningar per dag i 1 till 2 sprayer, riktade uppåt, för ett rum på cirka 12m². Det är lämpligt att låta verka i 30 minuter och sedan ventilera.

Daglig användning som luftspray: 2 sprayningar per dag på en gång eller i två fall, pekande uppåt, för ett rum som mäter cirka 12 m². Vänta 30 minuter tills det agerar och vädra sedan rummet. Upptäck alla våra renande produkter för att njuta av frisk naturlig luft hemma och desinficera händer och ytor.

Tillverkad i Frankrike
Laboratoire PURESSENTIEL® – Avenue Molière 144 – 1050 Bruxelles – Belgien

BEVISAD EFFEKTIVITET: Virusdödande: Influensa A H1N1: EN 14476 (1 min), Adenovirus och Murint Norovirus: EN 14476 (5 min), Poliovirus: EN 14476 (30 min), bakteriedödande: Staphylococcus aureus, Pseudomonas Hiriosa aeruginosai, Ecocscherosai : EN 13727 (5 min) och EN 13697 (5 min), Svampdödande: Aspergillus niger, Candida albicans: EN 13624 (5 min) och jästdödande: Candida albicans EN 13697 (15 min). Tolerans kliniskt testad på sjukhus.

*I enlighet med gällande bestämmelser utfördes effektivitetstester endast på ryggradslösa djur (loppor och vägglöss, klädfjärilar, löss, kvalster, etc.) och miljömässiga icke-toxicitetsriskbedömningar på Danio renio.

Contient/Contains: EUCALYPTOL*, D-LIMONENE*, LINALOOL*, NIAOULI OIL*, ALPHA-PINENE X*, L-LIMONENE*, B-PINENE*, SPEARMINT OIL 60%*, PETITGRAIN PARAGUAY OIL*, CYPRESS OIL PORTUGUESE*, BETA-CARYOPHYLLENE*, TRANS-ANETHOLE ((E)-ANETHOLE)*, DELTA-3-CARENE*, L-MENTHONE*, EUGENOL*, CINNAMIC ALDEHYDE*.

Contains bioalcohol not denatured by phthalates. 100% of ingredients are from plant origin. Plant origin home fragrance controlled by Ecocert Greenlife – F32600.

*Naturally occurring in essential oils.

BEVISAD EFFEKTIVITET HOS SANITISERANDE SPRAY: RESULTAT AV TEST UTFÖRDA AV SPECIALISERADE OBEROENDE LABORATORIER: Virologi, mikrobiologi: – MRI-laboratorium: Mikrobiologiskt forskningsinstitut – COFRAC-ackrediterat och CIR-godkännande – Eurofins-gruppen för medicinsk analys och ISO-certifierade laboratorier900

DE VETENSKAPLIGA TESTEN SOM GÖR:

• Testad på många virus (inklusive några som är ansvariga för influensa A och gastroenteritepidemier):

Virusdödande:

Influensa A H1N1: enligt europeisk standard AFNOR EN 14476: 2015,

>Resultat: effekt efter 1 min kontakttid, 20°C; Adenovirus och murint norovirus: enligt europeisk standard AFNOR EN 14476: 2015,

>Resultat: effekt efter 5 min kontakttid, 20°C; Poliovirus: enligt europeisk standard AFNOR EN 14476: 2015,

>Resultat: effektivitet efter 30 min kontakttid, 20°C.

• Testad på många bakterier (inklusive några som är ansvariga för luftvägsinfektioner):

Baktericid: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus Hirae, Escherichia Coli: enligt europeisk standard AFNOR EN 13727: 2015, >Resultat: effekt efter 5 min kontakttid, 20°C och enligt europeisk standard AFNOR: EN 120157, > 120157 Resultat: effektivitet efter 5 minuters kontakttid, 18-25°C.

VETENSKAPLIG STUDIE utförd av Prof. P. Soulimani – Antimikrobiell aktivitet på 6 kliniska isolat inklusive 4 multiresistenta

• Testad på många formar:

Fungicid: Aspergillus niger, Candida albicans: enligt europeisk standard AFNOR EN 13624: 2013, >Resultat: effektivitet efter 5 min kontakttid, 20°C och Levuricid: Candida albicans enligt europeisk standard AFNOR EN13697: 2015, >Resultat: effektivitet efter 15 min kontakttid, 20°C.

Dödar över 99,9 % av bakterier och virus.

Dill, anise, sweet Basil, Bay St Thomas, Asia Rosewood, Cajuput, cassia Cinnamon, Atlas Cedar wood, Lemon, lemon Verbena, Cumin seed, Cypress, Eucalyptus, Fennel, Juniper, Geranium, Ginger, clove, English Lavender, Lavandin grosso, Lemongrass mace, Mandarin, wild Marjoram, Melissa, curled leaf Mint, Peppermint, Myrrh, Niaouli, Orange, Oregano, Parsley, Petit-grain, Scotch Pine, Rosemary, Savory, Sage, wild Thyme, Tea tree, Thyme and Wintergreen.

Läs instruktionerna för desinfektionsspray före användning. Spraya inte i närvaro av känsliga personer såsom: barn under 30 månader, gravida och/eller ammande kvinnor, personer med en historia av konvulsiva eller epileptiska sjukdomar, personer som är allergiska mot en av komponenterna och husdjur. För dessa människor/djur, vänta 60 minuter innan du går in i det behandlade rummet igen och ventilerar. Förvara utom räckhåll för barn. För personer som lider av en viss patologi, kontakta en vårdpersonal. Vid konsultation med läkare, håll produkten tillgänglig. Kan orsaka hudallergi. Applicera inte på ögon, hud eller slemhinnor. VID KONTAKT MED ÖGONEN, orsakar allvarlig irritation: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om personen bär dem och om de lätt kan tas bort. Fortsätt skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Om irritation, utslag eller ihållande ögonirritation uppstår: Sök läkare. I händelse av oavsiktlig och/eller massiv projicering av produkten, kontakta omedelbart giftcentralen i din region eller kontakta en läkare. Förvaras åtskilt från mat och dryck, även för djur. Spraya inte produkten på livsmedel och livsmedel. Svälj inte. VID SVÄLJNING, skölj munnen och kontakta omedelbart en läkare och visa honom produkten. Ät, drick, rök inte under användning. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Förvara vid en temperatur under 50°C och på en sval, torr och välventilerad plats. Om produkten av misstag bränns eller värms upp, undvik att andas in ångor. Kassera innehållet/behållaren i enlighet med nationella/internationella bestämmelser. Använd inte för något annat ändamål än det som det är avsett för.

Luktvariationerna av denna produkt är ett tecken på total naturlighet och påverkar inte på något sätt produktens effektivitet.

Tillverkad i Frankrike PURESSENTIEL® Laboratory – Avenue Molière 144 – 1050 Bryssel – Belgien

Purifying Air Spray

With 41 essential oils

Puressentiel Purifying Spray är en patenterad formel av 41 100% rena och naturliga eteriska oljor. Bevisad effektivitet: Eliminerar mer än 99,9 % av bakterier och virus.

200 ml

Tips:
Hur använder man Puressentiel Cleansing Air Spray?

Daglig luftanvändning av desinfektionssprayen: 2 sprayningar per dag i 1 till 2 sprayer, riktade uppåt, för ett rum på cirka 12m². Det är lämpligt att låta verka i 30 minuter och sedan ventilera.

Daglig användning som luftspray: 2 sprayningar per dag på en gång eller i två fall, pekande uppåt, för ett rum som mäter cirka 12 m². Vänta 30 minuter tills det agerar och vädra sedan rummet. Upptäck alla våra renande produkter för att njuta av frisk naturlig luft hemma och desinficera händer och ytor.

Tillverkad i Frankrike
Laboratoire PURESSENTIEL® – Avenue Molière 144 – 1050 Bruxelles – Belgien

BEVISAD EFFEKTIVITET: Virusdödande: Influensa A H1N1: EN 14476 (1 min), Adenovirus och Murint Norovirus: EN 14476 (5 min), Poliovirus: EN 14476 (30 min), bakteriedödande: Staphylococcus aureus, Pseudomonas Hiriosa aeruginosai, Ecocscherosai : EN 13727 (5 min) och EN 13697 (5 min), Svampdödande: Aspergillus niger, Candida albicans: EN 13624 (5 min) och jästdödande: Candida albicans EN 13697 (15 min). Tolerans kliniskt testad på sjukhus.

*I enlighet med gällande bestämmelser utfördes effektivitetstester endast på ryggradslösa djur (loppor och vägglöss, klädfjärilar, löss, kvalster, etc.) och miljömässiga icke-toxicitetsriskbedömningar på Danio renio.

Contient/Contains: EUCALYPTOL*, D-LIMONENE*, LINALOOL*, NIAOULI OIL*, ALPHA-PINENE X*, L-LIMONENE*, B-PINENE*, SPEARMINT OIL 60%*, PETITGRAIN PARAGUAY OIL*, CYPRESS OIL PORTUGUESE*, BETA-CARYOPHYLLENE*, TRANS-ANETHOLE ((E)-ANETHOLE)*, DELTA-3-CARENE*, L-MENTHONE*, EUGENOL*, CINNAMIC ALDEHYDE*.

Contains bioalcohol not denatured by phthalates. 100% of ingredients are from plant origin. Plant origin home fragrance controlled by Ecocert Greenlife – F32600.

*Naturally occurring in essential oils.

BEVISAD EFFEKTIVITET HOS SANITISERANDE SPRAY: RESULTAT AV TEST UTFÖRDA AV SPECIALISERADE OBEROENDE LABORATORIER: Virologi, mikrobiologi: – MRI-laboratorium: Mikrobiologiskt forskningsinstitut – COFRAC-ackrediterat och CIR-godkännande – Eurofins-gruppen för medicinsk analys och ISO-certifierade laboratorier900

DE VETENSKAPLIGA TESTEN SOM GÖR:

• Testad på många virus (inklusive några som är ansvariga för influensa A och gastroenteritepidemier):

Virusdödande:

Influensa A H1N1: enligt europeisk standard AFNOR EN 14476: 2015,

>Resultat: effekt efter 1 min kontakttid, 20°C; Adenovirus och murint norovirus: enligt europeisk standard AFNOR EN 14476: 2015,

>Resultat: effekt efter 5 min kontakttid, 20°C; Poliovirus: enligt europeisk standard AFNOR EN 14476: 2015,

>Resultat: effektivitet efter 30 min kontakttid, 20°C.

• Testad på många bakterier (inklusive några som är ansvariga för luftvägsinfektioner):

Baktericid: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus Hirae, Escherichia Coli: enligt europeisk standard AFNOR EN 13727: 2015, >Resultat: effekt efter 5 min kontakttid, 20°C och enligt europeisk standard AFNOR: EN 120157, > 120157 Resultat: effektivitet efter 5 minuters kontakttid, 18-25°C.

VETENSKAPLIG STUDIE utförd av Prof. P. Soulimani – Antimikrobiell aktivitet på 6 kliniska isolat inklusive 4 multiresistenta

• Testad på många formar:

Fungicid: Aspergillus niger, Candida albicans: enligt europeisk standard AFNOR EN 13624: 2013, >Resultat: effektivitet efter 5 min kontakttid, 20°C och Levuricid: Candida albicans enligt europeisk standard AFNOR EN13697: 2015, >Resultat: effektivitet efter 15 min kontakttid, 20°C.

Dödar över 99,9 % av bakterier och virus.

Dill, anise, sweet Basil, Bay St Thomas, Asia Rosewood, Cajuput, cassia Cinnamon, Atlas Cedar wood, Lemon, lemon Verbena, Cumin seed, Cypress, Eucalyptus, Fennel, Juniper, Geranium, Ginger, clove, English Lavender, Lavandin grosso, Lemongrass mace, Mandarin, wild Marjoram, Melissa, curled leaf Mint, Peppermint, Myrrh, Niaouli, Orange, Oregano, Parsley, Petit-grain, Scotch Pine, Rosemary, Savory, Sage, wild Thyme, Tea tree, Thyme and Wintergreen.

Läs instruktionerna för desinfektionsspray före användning. Spraya inte i närvaro av känsliga personer såsom: barn under 30 månader, gravida och/eller ammande kvinnor, personer med en historia av konvulsiva eller epileptiska sjukdomar, personer som är allergiska mot en av komponenterna och husdjur. För dessa människor/djur, vänta 60 minuter innan du går in i det behandlade rummet igen och ventilerar. Förvara utom räckhåll för barn. För personer som lider av en viss patologi, kontakta en vårdpersonal. Vid konsultation med läkare, håll produkten tillgänglig. Kan orsaka hudallergi. Applicera inte på ögon, hud eller slemhinnor. VID KONTAKT MED ÖGONEN, orsakar allvarlig irritation: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om personen bär dem och om de lätt kan tas bort. Fortsätt skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Om irritation, utslag eller ihållande ögonirritation uppstår: Sök läkare. I händelse av oavsiktlig och/eller massiv projicering av produkten, kontakta omedelbart giftcentralen i din region eller kontakta en läkare. Förvaras åtskilt från mat och dryck, även för djur. Spraya inte produkten på livsmedel och livsmedel. Svälj inte. VID SVÄLJNING, skölj munnen och kontakta omedelbart en läkare och visa honom produkten. Ät, drick, rök inte under användning. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Förvara vid en temperatur under 50°C och på en sval, torr och välventilerad plats. Om produkten av misstag bränns eller värms upp, undvik att andas in ångor. Kassera innehållet/behållaren i enlighet med nationella/internationella bestämmelser. Använd inte för något annat ändamål än det som det är avsett för.

Luktvariationerna av denna produkt är ett tecken på total naturlighet och påverkar inte på något sätt produktens effektivitet.

Tillverkad i Frankrike PURESSENTIEL® Laboratory – Avenue Molière 144 – 1050 Bryssel – Belgien

Purifying Air Spray

With 41 essential oils

Puressentiel Purifying Spray är en patenterad formel av 41 100% rena och naturliga eteriska oljor. Bevisad effektivitet: Eliminerar mer än 99,9 % av bakterier och virus.

200 ml

Cookie Consent with Real Cookie Banner