Min kundsida

Zen – Essential Oils for diffusion

Essential oils for diffusion

Zen Blend for Diffusion innehåller eteriska oljor med lugnande och avslappnande egenskaper för att naturligt främja avkoppling och sömn samtidigt som du skapar en behaglig aromatisk atmosfär i alla dina rum eller arbetsområden.

30 ml

170 kr

Blandning med 10 eteriska oljor för avslappningsdiffusion  med lugnande egenskaper, skapar en zen-atmosfär som hjälper till att ge vila och avkoppling. Deras luktegenskaper lugnar spänningar och hjälper till att naturligt främja sömn och lugn.

  • 100 % rena och naturliga, utan konserveringsmedel och utan syntetisk doft.

John Doe
John Doe@username
Läs mer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Läs mer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Läs mer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Föregående
Nästa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Används med en Puressentiel® diffusor. För små utrymmen, placera några droppar på ett fat nära en värmekälla. Viktigt: bränn aldrig eller överhett aldrig en eterisk olja, eftersom dess huvudkomponenter kan förstöras. För optimal spridning, upptäck den skonsamma värmespridaren för eteriska oljor.

Contains : D-LIMONENE, PINENES (ALPHA OR BETA), GERANIOL.
Naturally occurring in essential oils.

Shiu wood, Cajuput, Roman Chamomile, Common lavender, Lavandin grosso, Marjoram, Orange, Palmarosa, Petit Grain Bitter, Orange, Sandalwood Amyris

För atmosfäriskt bruk. Eteriska oljor är naturliga mycket potenta koncentrat. För var och en rekommenderar vi att du noggrant följer den rekommenderade användningen och följer råd från en sjukvårdspersonal. Undvik att använda i närvaro av ett barn yngre än 1 år. I det här fallet, vänta i 30 minuter innan du återför barnet till rummet. Rekommenderas inte för gravida kvinnor (särskilt under de första 3 månaderna av graviditeten) eller vid amning, för någon som tidigare haft kramper eller epileptiska anfall, eller för någon som är allergisk mot eteriska oljor. För personer som får medicinsk behandling och för barn, rådfråga en läkare. Kan vara dödligt vid förtäring och kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands. Förvara utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Om hudirritation, utslag eller ögonirritation uppstår: kontakta läkare. VID FÖRTÄRING: kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser. Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder. Använd inte för något annat ändamål än produktens avsedda användning. Förvara på en mörk och sval plats i sin lufttäta flaska.

Tillverkad i Frankrike.
Laboratoire PURESSENTIEL® – Avenue Molière 144 – 1050 Bruxelles Belgique

Zen – Essential Oils for diffusion

Essential oils for diffusion

Zen Blend for Diffusion innehåller eteriska oljor med lugnande och avslappnande egenskaper för att naturligt främja avkoppling och sömn samtidigt som du skapar en behaglig aromatisk atmosfär i alla dina rum eller arbetsområden.

30 ml

170 kr

Används med en Puressentiel® diffusor. För små utrymmen, placera några droppar på ett fat nära en värmekälla. Viktigt: bränn aldrig eller överhett aldrig en eterisk olja, eftersom dess huvudkomponenter kan förstöras. För optimal spridning, upptäck den skonsamma värmespridaren för eteriska oljor.

Contains : D-LIMONENE, PINENES (ALPHA OR BETA), GERANIOL.
Naturally occurring in essential oils.

Shiu wood, Cajuput, Roman Chamomile, Common lavender, Lavandin grosso, Marjoram, Orange, Palmarosa, Petit Grain Bitter, Orange, Sandalwood Amyris

För atmosfäriskt bruk. Eteriska oljor är naturliga mycket potenta koncentrat. För var och en rekommenderar vi att du noggrant följer den rekommenderade användningen och följer råd från en sjukvårdspersonal. Undvik att använda i närvaro av ett barn yngre än 1 år. I det här fallet, vänta i 30 minuter innan du återför barnet till rummet. Rekommenderas inte för gravida kvinnor (särskilt under de första 3 månaderna av graviditeten) eller vid amning, för någon som tidigare haft kramper eller epileptiska anfall, eller för någon som är allergisk mot eteriska oljor. För personer som får medicinsk behandling och för barn, rådfråga en läkare. Kan vara dödligt vid förtäring och kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands. Förvara utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Om hudirritation, utslag eller ögonirritation uppstår: kontakta läkare. VID FÖRTÄRING: kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser. Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder. Använd inte för något annat ändamål än produktens avsedda användning. Förvara på en mörk och sval plats i sin lufttäta flaska.

Tillverkad i Frankrike.
Laboratoire PURESSENTIEL® – Avenue Molière 144 – 1050 Bruxelles Belgique

Zen – Essential Oils for diffusion

Essential oils for diffusion

Zen Blend for Diffusion innehåller eteriska oljor med lugnande och avslappnande egenskaper för att naturligt främja avkoppling och sömn samtidigt som du skapar en behaglig aromatisk atmosfär i alla dina rum eller arbetsområden.

30 ml

You may also like

Cookie Consent with Real Cookie Banner